iLaTour phiên bản Standard gồm các chức năng sau:

 • Quản Lý Yêu Cầu Tour
 • Quản Lý Chương Trình Tour, Tour Mẫu, Tour Theo Yêu Cầu, Tour Trình Duyệt
 • Quản Lý Du Khách, Khách Hàng, Người Liên Hệ
 • Quản Lý Tour FIT, Tour FIT Mở Bán
 • Quản Lý Đặt Chỗ Tour (Tour FIT Bookings), Vé Tour (Tour FIT Tickets)
 • Quản Lý Tour GIT, Tour GIT Trình Duyệt
 • Quản lý Hợp Đồng Tour
 • Quản lý Bán Tour GIT
 • Quản lý Bán Tour FIT (Booking, Ticket)
 • Quản Lý Tương Tác P.KDoanh và P.Điều Hành về Y/C Dịch Vụ Tour
 • Quản Lý Thư Viện Dịch Vụ & Bảng Giá (Quản Lý NCC Dịch Vụ: Thiết Lập Dịch Vụ, Cấu Hình Dịch Vụ, Giá)
 • Quản Lý Yêu Cầu Dịch Vụ
 • Quản Lý Giữ Chỗ Dịch Vụ & Theo Dõi Thanh Toán
 • Quản Lý Dịch Vụ Theo Tour
 • Đề nghị thanh toán
 • Quản Lý Tiến Trình Tour
 • Quản Lý Lịch Trình Hướng Dẫn Viên
 • Theo Dõi Thanh Toán Tour FIT, GIT
 • Thực Hiện Đề Nghị Thu /Chi Khách Hàng
 • Quản Lý Công Nợ Khách Hàng, NCC
 • Theo Dõi Thanh Toán Theo Đặt Dịch Vụ NCC
 • Theo Dõi Thanh Toán Theo Dịch Vụ Tour
 • Thực Hiện Đề Nghị Thu /Chi NCC
 • Quản Lý Công Nợ Nhà Cung Cấp
 • Quản Lý Duyệt (Giá Tour, Đề Nghị Tạm Ứng, Đề Nghị Chi)
 • Quản Lý Dữ Liệu Tổng Quát
 • Export Dữ Liệu
 • Báo Cáo Thống Kê (Kế Toán, Kinh Doanh, Điều Hành)
 • Báo Cáo Bán Hàng (Doanh Số Bán Tour Theo KH, Thị Trường, N.Viên..)
 • Báo Cáo Điều Hành Tour (Đặt Dịch Vụ Tour, Đặt Dịch Vụ NCC)
 • Báo Cáo Kế Toán (Công Nợ KH, Công Nợ NCC: Tổng quát, Chi Tiết)
 • Báo Cáo Lãi/Lỗ Thực Hiện Tour, Báo Cáo Quyết Toán Tour
 • Báo Cáo Khác (Phục Vụ Hoạt Động Chăm Sóc KH, và Marketing)
 • Các chức năng quản trị hệ thống
 • Các chức năng tiện ích hỗ trợ người dùng
 • Quản Lý Phiên Làm Việc

iLaTour phiên bản Professional gồm chức năng Standard và các chức năng sau:

 • Quản Lý Tạm Ứng Tiền Mặt
 • Quản Lý Mẫu Hợp Đồng - Xuất .pdf
 • Quản Lý Sắp Xếp Phòng, Xe
 • Quản Lý Tiến Trình Tour
 • Quản Lý Xuất Hóa Đơn
 • Điều Phối Đặt Dịch Vụ
 • Cấu Hình Sitemap Cá Nhân
 • Thiết lập luồng duyệt nâng cao
 • Cấu hình Dashboard
 • Cấu hình Widget
 • Chức Năng Yêu Thích (Thường Dùng)

Các module Add-on:

 • Quản Lý Tạm Ứng Tiền Mặt
 • Quản Lý Mẫu Hợp Đồng - Xuất
 • Quản Lý Sắp Xếp Phòng, Xe
 • Quản Lý Tiến Trình Tour
 • Quản Lý Xuất Hóa Đơn
 • Điều Phối Đặt Dịch Vụ
 • Cấu Hình Sitemap Cá Nhân
 • Thiết lập luồng duyệt nâng
 • Cấu hình Dashboard
 • Cấu hình Widget
 • Chức Năng Yêu Thích (Thường Dùng)
 • Quản Lý Nhắc Việc (Reminder)
 • Quản Lý Import (37 files nhập nhanh)
 • Quản Lý Chỉ Tiêu Kinh Doanh
 • Đính Kèm File (Attachment)
---- Đối Tác ----
Công Ty DL Ngọc ViệtCông Ty TNHH TM DV Amasia Viet NamCông Ty DL FreeTour Viet NamCông Ty Du lịch Việt (Viet Media Travel)Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Tam KỳCông Ty Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Công đoàn Giao thông Vận tải - SUNTRAVELCông Ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và DL Con đường ViệtCông Ty TNHH DL Khám phá Đông Nam ÁCông Ty TNHH TM và DV DL CeraCông ty Asiana TravelCông Ty TNHH Thương mại và Du lịch Dấu ChânCông Ty Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ du lịch Nhà ViệtCông Ty Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Âu ViệtCông Ty Dịch Vụ Lữ hành Cty Dịch vụ Lữ hành SaigonTouristCông Ty Công ty TNHH Du lịch Thiên Niên KỷCông Ty TNHH Du Lịch PHÚ THỌ XANHCông Ty TNHH du lịch Thiên ThanhCông Ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến ThànhCông Ty TNHH Lữ hành Hương Giang Sài GònCông Ty TNHH DV – DL – TM Kỳ NghỉCông Ty Du lịch Dịch vụ Hội AnCông Ty TNHH MTV Dịch Vụ Và Du Lịch Vanilla VoyageCông Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Dịch Vụ Rồng VàngCông Ty TNHH Du Lịch Sang Trọng Việt NamCông Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế