iLaTour™ tạo ra quy chuẩn tương tác giữa các bộ phận Thiết kế tour, Kinh doanh, Tiếp thị, Điều hành tour, Kế toán, Quản lý, Báo cáo thống kê và Chăm sóc khách hàng. Là mội trường làm việc đồng nhất dành cho Salesperson, Operator, Accountant, Manager, System admin. Tương ứng từng vai trò, người dùng sẽ được quyền thao tác trên các chức năng và dữ liệu khác nhau tùy thuộc vào phân quyền cụ thể

Đội ngũ phát triển sản phẩm và thị trường:

Quản lý chương trình tour, Tour mẫu. Nghiên cứu các thị trường mới để xây dựng chương trình tour phù hợp. Lập tour theo yêu cầu Khách hàng

Đội ngũ bán tour, phòng kinh doanh:

Thao tác với các dữ liệu liên quan đến giao dịch khách hàng và sản phẩm tour/dịch vụ bán ra cho khách hàng. Đồng thời tương tác với các bộ phận khác như điều hành tour, kế toán để hoàn thiện quy trình bán hàng.

Đội ngũ điều hành tour (Operator):

Thao tác với các chức năng liên quan đến tổ chức thực hiện tour, đảm bảo các tour được thực hiện/tổ chức đúng yêu cầu khách hàng. Quản lý việc đặt giữ chỗ dịch vụ, tương tác với các Nhà cung cấp và theo dõi tiến trình thực hiện tour một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.


Đội ngũ Kế toán (Accountant):

Quản lý công nợ Khách hàng, công nợ Nhà cung cấp. Theo dõi chi tiết tình hình thanh toán của Khách hàng và Nhà cung cấp tương ứng với các đợt thanh toán đã thỏa thuận. Tương tác và làm việc với BP.Kinh Doanh và BP.Điều Hành để quản lý chặt chẽ việc thanh toán, chi trả của Khách hàng và Nhà cung cấp liên quan


Đội ngũ Chăm Sóc Khách Hàng:

Thao tác với các chức năng nhằm quản lý thông tin liên hệ khách hàng, quản lý chương trình khuyến mãi, thẻ thành viên, và các danh mục dữ liệu khác nhằm phục vụ tốt nhất hoạt động chăm sóc khách hàng và tiếp thị sản phẩm đến các đối tượng khách hàng phù hợp.


Quản trị hệ thống (System admin):

Thực hiện việc quản lý vai trò người dùng (role), tài khoản người dùng (user account), các chức năng cấu hình hệ thống và các thông số kỹ thuật dùng chung. Thực hiện việc phân quyền cho từng người dùng theo đúng phân công và trách nhiệm được giao.


Các cấp quản lý (Manager):

Thiết lập thông số lợi nhuận tour. Theo dõi được các dự báo tình hình kinh doanh, các báo cáo hoạt động kinh doanh và các thống kê khác phục vụ cho việc lập chiến lược và kế hoạch cho tương lai. Tất cả hoạt động của các phòng ban đều được phản ánh trung thực qua hệ thống báo biểu. Quản lý duyệt công nợ, báo giá, v.v.