Hình Ảnh
Album Hình Ảnh Về Các Chức Năng

iLaTour™gồm các phân hệ chức năng quản lý quy trình nghiệp vụ hàng ngày của doanh nghiệp Du lịch, giúp tự động hóa nhiều khâu trong quy trình kinh doanh tour, tổ chức điều hành tour và công tác quản trị doanh nghiệp. 

CHỨC NĂNG KINH DOANH

CHỨC NĂNG ĐIỀU HÀNH

CHỨC NĂNG KẾ TOÁN

CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ