iLaTour™ gồm các phân hệ chức năng hỗ trợ quản lý quy trình nghiệp vụ hàng ngày của doanh nghiệp Du lịch, giúp tự động hóa nhiều khâu trong quy trình kinh doanh tour, tổ chức điều hành tour và công tác quản trị doanh nghiệp. Hệ thống được tổ chức quản lý theo loại tour (Inbound, Outbound, Domestic), theo nhóm tour (FIT, GIT, Kết hợp).

iLaTour™ hỗ trợ quản lý từ khâu: Thiết lập tour, Tính giá tour, Báo giá tour, Tổ chức điều hành tour, Theo dõi tiến trình tour; Quản lý doanh thu, lợi nhuận; Quản lý công nợ khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và Trích xuất báo cáo thống kê. Các chức năng Quản lý khách hàng (CRM) giúp việc quản lý, chăm sóc khách hàng và marketing được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Các nhóm phân hệ chức năng chính của hệ thống iLaTour

Hệ thống phần mềm iLaTour™ lấy người dùng và mục tiêu hiệu quả làm trung tâm. Các điểm nổi bật sau đây giúp tăng hiệu năng làm việc của người sử dụng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp áp dụng.

  • Mỗi chức năng được cung cấp công cụ tìm kiếm với các điều kiện tìm kiếm đa dạng, tiện lợi. Hỗ trợ tìm kiếm cơ bản và nâng cao giúp tìm kiếm đa chiều trên kho thông tin rộng lớn theo phân quyền dữ liệu được cấp.
  • Từ danh mục dữ liệu tổng quát luôn có thể đi đến chi tiết hạng mục liên quan thông.
  • Mọi dữ liệu khi đã được nhập vào hệ thống sẽ luôn được sử dụng lại cho các chức năng khác khi cần, giúp dữ liệu được xâu chuỗi xuyên suốt, liền mạch và linh hoạt.
  • Giữa các bộ phận có sự liên thông cộng tác, iLaTour™ cung cấp màn hình đối chiếu dữ liệu và ghi nhận các thay đổi của mỗi bên thông qua các trạng thái thông tin để kịp thời xử lý khi cần.
  • Dễ dàng đính kèm các file liên quan giúp tiết kiệm thời gian nhập lại dữ liệu.
  • Hỗ trợ tối đa việc xuất (export) ra các dạng file thường dùng nhằm tiết kiệm thời gian thao tác và tra cứu.
  • Hỗ trợ tối đa việc đưa dữ liệu từ file Excel vào hệ thống (import) giúp rút ngắn quá trình nhập liệu và làm phong phú kho tài nguyên thông tin.
  • Lịch sử: Chức năng này hỗ trợ cấp quản lý và người quản trị “theo dấu” các phiên bản dữ liệu nhạy cảm đã được thay đổi nhằm hạn chế đến tối đa dữ liệu bị biến dạng theo chiều hướng tiêu cực không mong muốn. v.v...