1

Quy trình Tư vấn và Triển khai, bảo trì iLaTour™?

GIAI ĐOẠN

PHƯƠNG TIỆN

TÌM HIỂU
(Xác định nhu cầu)

  • Website ilatour.com, ilatour.com.vn (thông tin, hình ảnh video clips)
  • Tham gia demo (trình diễn) sản phẩm, thực hiện định kỳ 3 tháng/lần
  • Điện thoại gặp tư vấn viên 08.62896089

DÙNG THỬ
(Cảm nhận thực tế)

  • Website ilatour.com, ilatour.com.vn (ilatour visual trips)
  • Hệ thống demo cài đặt tại hội trường trình diễn sản phẩm
  • Hệ thống online (cần đăng ký để được cấp tài khoản truy cập)

KÝ KẾT

  • Chọn lựa hình thức mua sản phẩm/dịch vụ
  • Ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm/dịch vụ

BẢO TRÌ

  • Định kỳ bảo trì, cập nhật, nâng cấp hệ thống.
  • Xử lý sự cố khi có phát sinh.
2

Khách hàng yêu cầu demo tại công ty của khách hàng?

Do việc thiết lập môi trường cho việc demo cần thực hiện qua nhiều công đoạn với sự hỗ trợ của nhiều bộ phận, nên chúng tôi cung cấp việc demo trực tiếp sản phẩm định kỳ mỗi 3 tháng/lần hoặc khách hàng có thể truy cập vào website www.ilatour.vn để hiểu thêm về sản phẩm.
Trường hợp thực sự cần thiết khách hàng mong muốn nhận được demo trực tiếp tại văn phòng của khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp việc thực hiện như là một dịch vụ và có tính chi phí.