1

Thời gian bảo trì?

Triển khai dạng SAAS/Cloud được bảo trì suốt thời gian Licence phần mềm còn hiệu lực

2

Khi triển khai dạng SAAS/Cloud Khách hàng có được nâng cấp hệ thống không?

Có. Miễn phí.

3

Hệ thống iLaTour™ cung cấp những Phiên Bản nào?

Hệ thống iLaTour™ có 02 phiên bản: iLaTour™ Standard và iLaTour™ Professional.
Ngoài ra, các module chức năng cộng thêm (Add-on) cũng được cung cấp theo tùy chọn của khách hàng.