1

Làm sao để đăng ký Trial?

Khách hàng có thể đăng ký trực tiếp thông qua website www.iLaTour.vn, điền thông tin vào form Đăng Ký Dùng Thử iLaTour™.
-      Đối với nhu cầu dùng thử dạng “Cá Nhân” thông tin đăng nhập hệ thống iLaTour™ Trial sẽ được cung cấp cho khách hàng thông qua email đăng ký ngay sau đó.
-      Đối với nhu cầu dùng thử dạng “Doanh Nghiệp” thông tin đăng nhập hệ thống iLaTour™ Trial sẽ được đội ngũ hỗ trợ liên hệ xác nhận trước khi cung cấp cho khách hàng.

2

Dữ liệu hiển thị trên iLaTour Trial có phải là dữ liệu thật của một công ty du lịch nào đó?

Không. Đây là dữ liệu mẫu nhằm minh họa các chức năng của hệ thống.

3

Chức năng iLaTour Trial và iLaTour Thương Mại (khi triển khai chính thức) có khác nhau không?

Có. Một số chức năng liên quan đến quản trị hệ thống (Administration) sẽ không được hiển thị trong iLaTour Trial.

Lý do: việc thiết lập các giá trị quản trị sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, và ảnh hưởng đến dữ liệu đang thao tác dùng thử của các Khách hàng khác.
4

Sự khác nhau giữa Trial Cá Nhân và Trial Doanh Nghiệp?

SO SÁNH

TRIAL CÁ NHÂN

TRIAL DOANH NGHIỆP

1. Phí Trial

Không.

Có. 100$US/Ngày, tối đa 10 user Trial.

2. Thời gian cấp thông tin Trial

Ngay lập tức, qua e-mail.

Trong vòng 8 giờ làm việc.

3. Thời gian sử dụng Trial

Mặc định 7 ngày.

Theo nhu cầu đăng ký.

4. Hỗ trợ sử dụng

Mặc định 7 ngày.

Có. Thực hiện từ xa.

5. Thời gian hỗ trợ sử dụng

Khoảng 60 -180 phút.

Theo số ngày đăng ký Trial.

6. Đăng ký Trial lần thứ 2

Không khuyến khích.

Theo số ngày đăng ký Trial.

7. Dữ liệu nhập vào sẽ tồn tại bao lâu?

Mặc định 7 ngày. Vào các ngày 01, 08, 15, 22 hàng tháng dữ liệu trial sẽ tự động được xóa.

Theo số ngày đăng ký Trial và có thể dùng lại (nếu KH có nhu cầu khi triển khai chính thức)